Chương trình giáo dục Kỹ năng sống dành cho Tiểu học của GoldenMind

Chương trình giáo dục Kỹ năng sống dành cho Tiểu học của GoldenMind

Kỹ năng sống không phải là một bộ kỹ năng mà là sự kết hợp của nhiều bộ kỹ năng, có nghĩa là kỹ năng sống không phải là một môn học hay 1 bộ kỹ năng nào đó được đào tạo thông qua lý thuyết trừu tượng. Kỹ năng sống là kết quả của việc ứng dụng kiến thức, giá trị, thái độ và nhiều loại kỹ năng trong quá trình 

Hàng ngày chúng ta nói rất nhiều tới kỹ năng sống, tiếng Anh là life skills, nhưng thực sự kỹ năng sống là gì? Câu trả lời còn rất mơ hồ. Đại đa phần khi nói tới kỹ năng sống chúng ta chỉ nghĩ tới một số kỹ năng cần dạy cho trẻ con mẫu giáo, tiểu học để trẻ có thể tự lo các việc hàng ngày  mà chưa biết là khái niệm này bao gồm nhiều yếu tố rộng hơn.

Để dễ dàng cho bạn đọc, đặc biệt là các vị phụ huynh, Bé Thông Minh chia sẻ những thông tin chúng tôi thu thập từ các tài liệu của UNESCO, UNICEF viết về kỹ năng sống để mọi người có thêm hiểu biết, từ đó có những định hướng đúng để trang bị kỹ năng sống cho con trẻ và cho bản thân.

KỸ NĂNG SỐNG LÀ GÌ?

Chưa có định nghĩa nào về kỹ năng sống được công nhận toàn cầu, bởi đơn giản là nó quá rộng, các tổ chức khác nhau đưa ra những định nghĩa trong các hoàn cảnh cụ thể, ví dụ đối với trẻ nhỏ khác với người lớn, lĩnh vực sức khỏe khác với môi trường làm việc…

Kỹ năng sống không phải là một bộ kỹ năng mà là sự kết hợp của nhiều bộ kỹ năng, có nghĩa là kỹ năng sống không phải là một môn học hay 1 bộ kỹ năng nào đó được đào tạo thông qua lý thuyết trừu tượng. Kỹ năng sống là kết quả của việc ứng dụng kiến thức, giá trị, thái độ và nhiều loại kỹ năng trong quá trình HỌC ĐỂ BIẾT, HỌC ĐỂ LÀM, HỌC ĐỂ TRƯỞNG THÀNH VÀ HỌC ĐỂ SỐNG CÙNG NHAU (unesco.org), nói cách khác, kỹ năng sống là kết quả của một quá trình xây dựng thông tin, cảm hứng, thử thách, và trải nghiệm cả về phương diện cá nhân và xã  hội., đó là một phần của cuộc sống, công việc và những thay đổi chóng mặt xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta.