Kỹ năng sống Việt

Giáo dục kỹ năng sống là gì?

Giáo dục kỹ năng sống là một quá trình tác động sư phạm có mục đích, có kế hoạch nhằm hình thành năng lực hành động tích cực, có liên quan tới kiến thức và thái độ, giúp cá nhân có ý thức về bản thân, giao tiếp, quan hệ xã hội, thực hiện công việc, ứng phó hiệu quả với các yêu cầu thách thức của cuộc sống hàng ngày…

Kỹ năng sống được hình thành theo nhiều cách khác nhau, tùy vào môi trường sống và giáo dục…
Trong giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non, mẫu giáo, đó là những hoạt động tích cực, hướng vào những hoạt động cá nhân hoặc một nhóm trẻ với mục đích giúp trẻ có thể ứng phó hiệu quả với các tình huống, thách thức trong cuộc sống hàng ngày. Định hướng của giáo dục kỹ năng sống cho trẻ là giúp trẻ làm chủ bản thân, ứng xử phù hợp với cộng đồng và xã hội, thích nghi, học tập hiệu quả, nâng cao sức khỏe tinh thần và thể chất, ứng phó tích cực trong các tình huống của cuộc sống.

Một sáng kiến Giáo dục khai phóng nhằm góp phần phát triển năng lực CÔNG DÂN TOÀN CẦU cho học sinh Việt Nam.

Nội dung mới: Hè 2019

  • Chủ đề 1. Dấu vân tay vui nhộn (1 tiết)
  • Chủ đề 2. Tự làm việc của mình (2 tiết)
  • Chủ đề 3. Ứng xử trong ăn uống (1 tiết)
  • Chủ đề 4. Ứng xử hàng ngày (1 tiết)
  • Chủ đề 5. Ứng xử tại lễ hội (1 tiết)
  • Chủ đề 6. Phòng chống xâm hại tình dục (2 tiết)
  • Chủ đề 7. Phòng tránh thiên tai bão lụt (2 tiết)
  • Chủ đề 8. Kỹ năng thoát hiểm (2 tiết)
  • Chủ đề 9. Sự kì diệu của sắc màu (2 tiết)
  • Chủ đề 10. Sự kì diệu của nhận thức (2 tiết)

Phần mềm giảng dạy điện tử “Kỹ năng sống Việt” dành cho các giáo viên mầm non và tiểu học. Phần mềm được phát hành 02 phiên bản Online và Offline. Phiên bản Offline được cài đặt xuống các máy, phiên bản Online chạy trực tuyến trên Internet thông qua địa chỉ https://dichvu.kynangsongviet.vn.

 

 

Liên hệ

Công ty Cổ phần Giáo Dục Golden Mind

Địa chỉ: Ngõ 49 Vân Hồ 2, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0868158595

Email: jscgoldenmind@gmail.com